Nawiązano współpracę z nowym klientem. Zakres prac – kompleksowe opracowanie systemu wentylacji pomieszczeń TCS dla tankowca LNG.