Biuro projektowe

„Nyborg Mawent Design Office” Sp. z o.o. powstało na początku 2010 r. Biuro projektowe jest członkiem grupy kapitałowej „Nyborg” a jego właścicielami są norweska firma „Nyborg” A/S oraz fabryka wentylatorów „Nyborg – Mawent” S.A.

Spółkę utworzono na bazie pracowników ówczesnego działu projektowego wspomnianej, malborskiej fabryki wentylatorów, oraz na bazie projektantów systemów wentylacji wywodzących się z przemysłu stoczniowego.

Obecnie „NM Design Office” zlokalizowane jest w Gdyni. Pragniemy być blisko przemysłu stoczniowego w tandemie miast Gdynia – Gdańsk oraz „zagłębia” klimatyzacyjnego zlokalizowanego w województwie pomorskim. Dzięki temu mamy możliwość łatwego poruszania się w obrębie potencjalnych klientów.

Projektowanie urządzeń

qour-comapnyNM Design Office” w bieżącej działalności zajmuje się kompleksowym projektowaniem wentylacji i dziedzin pochodnych.

Koncentrujemy się na dwóch aspektach projektowania. Po pierwsze są to urządzenia wentylacyjne, po drugie zaś kompletne instalacje wentylacyjne. Przy opracowywaniu dokumentacji urządzeń wyspecjalizowaliśmy się w następujących tematach:

 • wentylatory przemysłowe – osiowe i promieniowe,
 • wentylatory w wykonaniu ciepło- i chemoodpornym,
 • wentylatory w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 • wentylatory w wykonaniu OEM (będące składowymi innych zespołów – np. central klimatyzacyjnych),
 • wentylatory w wykonaniu morskim,
 • osprzęt wentylacyjny (klapy odcinające, aparaty regulacyjne, tłumiki, żaluzje, odkraplacze, głowice, itp.),
 • badania i rozwój

Projektowanie systemów

home-section1_21Jak już wspomniano, oprócz dokumentacji urządzeń, zajmujemy się również projektowaniem kompletnych instalacji oraz doradztwem w tym zakresie.

Przede wszystkim specjalizujemy się w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Instalacje te głównie dedykowane są dla przemysłu stoczniowego jak również na potrzeby budownictwa lądowego. W szczególności zaś opracowujemy:

 • instalacje wentylacji,
 • instalacje klimatyzacji (kompletna obróbka powietrza, cieplno-wilgotnościowa),
 • instalacje osuszania i nawilżania powietrza,
 • określenie zapotrzebowania na media dla pozostałych branż (ciepło, chłód, para wodna, woda grzewcza, moce elektryczne, itp.),
 • projekty instalacji dla branży morskiej jak i lądowej, w tym modelowanie rozmaitych instalacji okrętowych (maszynowe, ogólnookrętowe, HVAC) – przy uwzględnieniu szczególnych norm przepisów i wymagań towarzystw klasyfikacyjnych,
 • nadzór autorski nad realizacją inwestycji,
 • doradztwo techniczne oraz usługi konsultingowe (obliczenia cieplnowilgotnościowe, analizy energetyczno-ekonomiczne, obliczenia wytrzymałościowe)

Jesteśmy grupą inżynierów i fachowców posiadających bogate doświadczenie, zdobyte w wyniku wieloletniego praktykowania zawodu. Nasze umiejętności zdobywaliśmy w największych polskich i zagranicznych biurach projektowych, stoczniach oraz u międzynarodowych producentów urządzeń wentylacyjnych.