Nowości

12 08, 2021

Otrzymano nowe zlecenie!

Niniejszym informujemy, że w dniu 12.08.2021 otrzymano nowe zamówienie od jednego z naszych norweskich klientów. Zakres prac – obliczenia wentylacji dla systemu FGSS.

6 07, 2021

Podpisano nowy kontrakt!

Niniejszym informujemy że w dniu 06.07.2021 podpisano nowy kontrakt z jednym z najlepszych trójmiejskich biur projektowych. Zakres prac obejmuje wykonanie projektu technicznego w zakresie wentylacji, klimatyzacji i wody lodowej.

1 06, 2021

Współpraca z nowym klientem!

Nawiązano współpracę z nowym klientem. Zakres prac - kompleksowe opracowanie systemu wentylacji pomieszczeń TCS dla tankowca LNG.

23 03, 2021

Współpraca z nowym klientem.

Nawiązano współprace z nowym klientem. Zakres prac - bilans cieplny wentylowanych pomieszczeń okrętowych.

22 02, 2021

Otrzymano nowe zlecenie!

Niniejszym informujemy, że w dniu 22.02.2021 otrzymano nowe zamówienie od jednego z naszych norweskich klientów. Zakres prac – obliczenia kanałów HVAC.

3 07, 2016

Praca – Konstruktor urządzeń wentylacyjnych

Biuro projektowe NM Design Office Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, poszukuje kandydatów na stanowisko: Konstruktor urządzeń wentylacyjnych Opis stanowiska: projektowanie i wdrażanie nowych urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych; opracowywanie oraz aktualizacja dokumentacji technicznej; nadzór nad realizacją projektów; bieżące rozwiązywanie problemów technicznych, kontakt z wydziałem produkcyjnym; Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne (kierunek: mechanika i [...]

1 06, 2016

Nyborg Mawent Open Days 2016

Prezentacja NM Design Office na danich otwartych Nyborg - Mawent / 09-Czer-2016.

15 05, 2016

Nowa witryna internetowa

Nowa witryna internetowa NM Design Office dostępna dla użytkowników.

10 05, 2016

Podpisano nowy kontrakt

Niniejszym informujemy że w dniu 10.05.2016 podpisano nowy kontrakt ze Stocznią Remontowa w Gdańsku. Zakres prac obejmuje nadzór i konsultacje techniczne na projekcie wentylacji i klimatyzacji okrętu „Hanne Knutsen” (zadanie „Martin Linge FSO”).

Klauzula

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach prowadzonej współpracy oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Zamiany w przepisach prawa związane z rozpoczęciem stosowania RODO nie wymagają podejmowania przez Państwa jakichkolwiek dodatkowych działań oraz nie mają wpływu na treść dotychczasowej współpracy z NM Design sp z o.o.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest NM Design sp. z o.o. z siedzibą
  w Gdyni 81-212, Al. Zwycięstwa 96/98, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdyni, pod numerem KRS: 0000347625,
  NIP: 2040002638, REGON: 220946037, (dalej: NM Design lub Administrator).

 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług przez firmę NM Design.

 2. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – poza osobami upoważnionymi przez Administratora danych – innym podmiotom, z których usług korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności w postaci kancelarii prawnych, banków, firm informatycznych dostarczających nam rozwiązania informatyczne, firm świadczących usługi księgowe, ubezpieczycieli, prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

 3. Informujemy, że NM Design nie przekazuje Państwa danych do Państw trzecich, jak również nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu Klientów;

 4. Przysługuje Państwu prawo do:

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie w dowolnym momencie wnieść skargę do organu nadzorczego.

 1. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: odo@nmdo.pl

×

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach prowadzonej współpracy oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Zamiany w przepisach prawa związane z rozpoczęciem stosowania RODO nie wymagają podejmowania przez Państwa jakichkolwiek dodatkowych działań oraz nie mają wpływu na treść dotychczasowej współpracy z NM Design sp z o.o.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest NM Design sp. z o.o. z siedzibą
  w Gdyni 81-212, Al. Zwycięstwa 96/98, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdyni, pod numerem KRS: 0000347625,
  NIP: 2040002638, REGON: 220946037, (dalej: NM Design lub Administrator).

 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • przygotowania oferty, realizacji procesów handlowych i usług;

 • niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą;

 • niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. z zakresu przepisów ustaw podatkowych lub ustawy o rachunkowości (art. 6 ust 1 lit. c RODO);

 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów NM Design takich jak ustalenie i dochodzenie roszczeń z związku z prowadzoną działalnością, w tym
  windykacji, egzekucji wierzytelności, jak również obrony przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO);

 • badania poziomu satysfakcji Klientów i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług;

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług przez firmę NM Design.

 2. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać - poza osobami upoważnionymi przez Administratora danych - innym podmiotom, z których usług korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności w postaci kancelarii prawnych, banków, firm informatycznych dostarczających nam rozwiązania informatyczne, firm świadczących usługi księgowe, ubezpieczycieli, prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

 3. Informujemy, że NM Design nie przekazuje Państwa danych do Państw trzecich, jak również nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu Klientów;

 4. Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

 • żądania usunięcia danych w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie w dowolnym momencie wnieść skargę do organu nadzorczego.

 1. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: odo@nmdo.pl