NM Design Office sp. z o. o.

Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

NIP 2040002638
REGON 220946037

Kapitał zakładowy: 100.000 PLN
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000347625

Nordea Bank 98 1440 1026 0000 0000 1111 6884

Imię i Nazwisko

E-mail

Temat

Twoja wiadomość

Nyborg Group